زمان پاسخگویی به اعتراضات

به استحضار دانشجویان محترم میرساند، 

زمان پاسخگویی حضوری به اعتراضات، روز سه  شنبه، 1394/04/16 ساعت 8/30 الی 10 میباشد.

دانشجویانی که نسبت به برگه خود، اعتراض دارند، حق حضور دارند و به اعتراضات دیگر، پاسخ داده نخواهد شد.

ضمنا توجه بفرمایید اگر نسبت به برگه خود اعتراضی دارید، میبایست پاسخی که نوشتید،نزدیک به جوابیه قرار داده شده باشد ، در غیر اینصورت، اعتراض بی مورد تلقی شده و نمرات ارفاقی لحاظ شده، از دانشجو سلب میشود.

موفق باشید

/ 1 نظر / 26 بازدید